Źródło wiedzy o przedsiębiorczości

środa, 5 grudnia 2012

Czym powinna charakteryzować się kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie, aby było to przyjazne miejsce do pracy a zarazem firma mogła skutecznie konkurować na rynku z innymi podmiotami.Kultura organizacyjna to zbiór dominujących wartości i norm postępowania charakterystyczny dla danej organizacji, wspólny dla jej członków.

Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie powinna wykazywać następujące cechy:

1. Nowatorstwo i podejmowanie ryzyka – stopień w jakim zachęca się pracowników,
żeby wprowadzali innowacje i podejmowali ryzyko.
2. Dbałość o szczegóły – stopień, w jakim od pracowników oczekuje się dokładności
i zwracania uwagi na szczegóły.
3. Postawienie na wyniki – stopień, w jakim kierownictwo koncentruje się na wynikach
lub efektach, a nie na metodach i procesach zastosowanych w celu osiągnięcia tych
wyników.
4. Nastawienie na człowieka – stopień, w jakim decyzje kierownictwa uwzględniają
skutki uzyskanych wyników dla członków organizacji.
5. Nastawienie na zespoły – stopień, w jakim działania organizacji obejmują raczej
zespoły niż jednostki.Coraz więcej pracodawców przywiązuje wagę do kultury organizacyjnej,
to w niej upatrują źródła sukcesu firmy. Nowoczesne technologie, umiejętnie stosowane
przez pracowników stanowią kluczowy element efektywności, jednak zainteresowanie się
poziomem zadowolenia pracowników i klientów, a co za tym idzie przeprowadzenie badań
satysfakcji jest niezbędne dla właściwego poznania nastrojów i potrzeb.


Profil kultury a konsekwencje dla organizacji
Źródło: Human Synergistics International. „Personel i Zarządzanie”, luty 2011, s.39
Literatura:
Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania, Warszawa, 2002.
Schenplein H.: Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, Organizacja i Kierownictwo,
1988, nr 7/8.
Sokołowska S.: Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Opole, 2004.

1 komentarz:

  1. Aby usprawnić organizację pracy w firmie, osoby zatrudnione noszą często przy sobie specjalne identyfikatory https://www.maxsc.com.pl/grawer/identyfikatory/, na których zawrzeć można różne informacje personalne. Takie akcesoria służą zwłaszcza do nadawania określonych uprawnień danym pracownikom. Ma to duży wpływ na organizację pracy oraz podział obowiązków w danej firmie.

    OdpowiedzUsuń